Your browser does not support JavaScript!
 
   

Recent

數據載入中...
首頁
111年畢業生參加勞動部技術士檢定合格人數統計表
110學年度畢業生通過勞委會檢定統計表
             證照別
學程別
乙級
電腦軟體應用
丙級
電腦軟體應用
丙級
會計事務
丙級
門市服務
丙級
視覺傳達設計
總計
商業服務學程 0 19 7 23 6 55
資訊應用學程 11 34 0 0 6 51
應用英語學程 0 1 0 0 0 1
應用日語學程 0 0 1 0 0 1
多媒體設計學程 0 0 0 0 0 0
總計 11 54 8 23 12  

 

瀏覽數