Your browser does not support JavaScript!
 
   

Recent

數據載入中...
首頁
103學年度TQC檢定成績

 

 

 

 

 

103學年度TQC中英文輸入檢定成績

 

項目

缺考

專業

進階

實用

不合格

人數

中文

6

0

174

327

75

582

英文

7

1

3

25

111

147

合計

13

1

177

352

186

729

 

103學年度 TQC Office系列檢定成績

班級

TQC WORD

TQC PPT

TQC WORD

TQC WORD

TQC PPT

一忠

95.83%

97.92%

二和

100.00%

95.24%

一孝

77.27%

29.79%

二平

33.33%

100.00%

一仁

35.71%

43.75%

國二真

94.44%

 

一愛

91.67%

97.92%

國二美

97.14%

 

一信

60.00%

6.82%

國二智

95.35%

 

一義

97.73%

97.73%

國二勇

100.00%

 

一和

93.55%

96.43%

 

 

 

一平

23.40%

87.23%

 

 

 

一禮

48.94%

93.62%

 

 

 

一勤

35.71%

89.80%

 

 

 

 

瀏覽數