Your browser does not support JavaScript!
 
   

Recent

數據載入中...
首頁 > TQC檢定成果
102學年度TQC檢定成績

 

 

 

102學年度TQC Office系列檢定成績

 

班級名稱

文書處理 (Word 2003實用級)

合格率

不合格

合格

 

高一仁

3

42

93.3%

高一平

3

47

94.0%

高一孝

1

53

98.1%

高一和

 

54

100.0%

高一忠

1

47

97.9%

高一信

7

46

86.8%

高一勤

6

44

88.0%

高一愛

 

40

100.0%

高一義

2

47

95.9%

高一禮

7

12

63.2%

高二義

1

6

85.7%

高二禮

 

25

100.0%

總計

31

463

93.7%

         

 

 

瀏覽數