Your browser does not support JavaScript!
 
   

Recent

數據載入中...
首頁
104學年度TQC檢定成績

104學年度TQC中英文輸入檢定成績

 

項目

缺考

專業

進階

實用

不合格

人數

中文

13

1

176

313

44

547

英文

4

0

3

65

156

228

合計

17

1

179

378

190

775

 

 

 

104學年度 TQC Office系列檢定成績

班級

TQC PPT

TQC WORD

TQC WORD

TQC Excel

一忠

98%

二和

100.00%

95.24%

一孝

85%

二平

83.3%

100.00%

一仁

43.75%

 

 

 

一愛

97.92%

 

 

 

一信

86.2%

 

 

 

一義

92%

 

 

 

一和

96.43%

 

 

 

一平

87.23%

 

 

 

一禮

93.62%

 

 

 

 
瀏覽數