Your browser does not support JavaScript!
 
   

Recent

數據載入中...
首頁 > TQC檢定成果
108學年度TQC中、英文輸入檢定競賽優勝名單

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

108學年度TQC中、英文輸入檢定競賽優勝名單

一、高中部中文組:每名獎狀一只及獎金300元整

名次

班別

姓名

學號

成績(錯誤率)

名次

班別

姓名

學號

成績(錯誤率)

1

一信

 胡若妤

810164

81

7

一忠

陳亭臻

810013

411%

2

一信

黃怡綸

810171

62

7

一孝

詹偉祥

810076

411%

3

一忠

蕭涵予

810025

51

9

一忠

魏辰伃

810029

401%

4

一孝

鄭郁蓁

810054

440%

9

一仁

張凱翔

810100

401%

5

一義

洪富育

810244

443%

9

二義

賴宥呈

710255

401%

6

一信

 陳柏勛

810193

43

 

 

 

 

 

 

二、高中部英文組:每名獎狀一只及獎金300元整

名次

班別

姓名

學號

成績

名次

班別

姓名

學號

成績

1

一信

蕭茹尹

810177

28

6

一忠

莊淯崴

810010

18

2

二信

柯姿伶

710217

21

6

一信

張勛傑

810185

18

3

一忠

潘羿臻

810023

19

6

三愛

葉睿廷

610166

18

3

一孝

鄭郁蓁

810054

19

9

一仁

張凱翔

810100

17

3

三愛

巫彥志

610158

19

9

二義

江敏嘉

710215

17

三、國中部中文組:每名獎狀一只及獎金300元整

名次

班別

姓名

學號

成績(錯誤率)

1

二勤

林添宇

70269

50

2

二勇

陳典均

70155

45

3

三誠

曹彥威

60246

41

4

二勤

謝偉駿

70290

39

5

二勤

蕭胤筑

70263

37

6

一美

劉禹岑

108052

35

7

二勤

宋昌諺

70268

34

 

四、國中部英文組:每名獎狀一只及獎金300元整

名次

班別

姓名

學號

成績

1

三誠

邱少蓁

60223

32

2

二勤

蕭胤筑

70263

29

 

五、以上辦法,依本校「TQC中英文輸入檢定成績優良獎勵辦法」頒給獎勵金。

 

 

瀏覽數