Your browser does not support JavaScript!
 
   

Recent

數據載入中...
首頁 > TQC檢定成果
110年畢業生TQC檢定獎勵金得獎名單
班級 座號 姓名 中打30字以上 英打15字以上 TQC WORD TQC EXCEL TQC PPT TQC 雲端 獎勵金
高三愛 37 周裕智 V V V  V  600
高三信 1 林育楨 V  V V V V 600
高三信 2 林佳儀 V  V V V  600
高三信 3 柯沄莛   V V V V 600
高三信 4 柯姿伶  V V  V V 600
高三信 5 高子鈞 V  V  V V 600
高三信 8 張芸榛 V  V  V V 600
高三信 10 張雅宣 V  V  V V 600
高三信 11 曹芳宥 V  V V V V 600
高三信 12 莊喬評   V V V V 600
高三信 14 許芷瑜 V V V V V V 600
高三信 15 許芸愷 V V V  V V 600
高三信 17 黃琪媛 V V V V V V 600
高三信 18 葉禹彤   V V V V 600
高三信 19 葉逸蓁   V V V V 600
高三信 21 蕭安妤   V V V V 600
高三信 22 蕭鈺潔   V V V V 600
高三信 23 賴佳儀 V  V  V V 600
高三信 24 謝芷樺 V  V V V V 600
高三信 25 李建泓 V  V V V V 600
高三信 26 林宗凱   V V V V 600
高三信 28 范睿翔 V V V  V V 600
高三信 29 張瀚明 V V V V V V 600
高三信 30 許芫瑞 V  V V V V 600
高三信 31 陳政豪 V  V V V V 600
高三信 32 劉君華   V V V V 600
高三義 1 王萱貽 V  V V V V 600
高三義 2 江敏嘉 V V V  V V 600
高三義 4 李株蓉 V  V  V V 600
高三義 6 陳芝榆 V  V  V V 600
高三義 7 陳亭君 V  V  V V 600
高三義 8 陳品蓁 V  V  V V 600
高三義 10 曾莕娟 V  V  V V 600
高三義 12 劉姵楹 V  V  V V 600
高三義 13 賴家柔 V  V V V V 600
高三義 14 賴桂臻 V  V  V V 600
高三義 15 江建樺 V  V  V V 600
高三義 17 邱鈺傑 V  V  V V 600
高三義 20 陳奕安 V V V V V V 600
高三義 22 陳薪宇 V  V  V V 600
高三義 23 黃紹瑜 V  V  V V 600
高三義 24 葉珈佑 V  V  V V 600
高三義 25 蒲尚澤 V  V  V V 600
高三義 27 蕭勁晹 V  V  V V 600
高三義 29 蕭嘉佑 V  V V V V 600
高三義 31 賴麒祐 V  V V V V 600

 

瀏覽數